REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace se vždy snažíme vyřídit k Vaší spokojenosti.

Záruční doba

 1. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 2. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 3. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

​​

Kdy reklamovat

 1. Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 3. V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

Jak oznámit reklamaci

 1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky (608 159 366) nebo emailem na naše kontaktní údaje (info@kokonat.cz), kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
 2. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo fakturu za eshop.
 3. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
 4. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na náku, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

​​

Průběh a řešení reklamace

 1. Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace a vystaví mu doklad o převzetí reklamovaného zboží.
 2. Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.
 3. O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
 4. Prodejce může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo klasicky peněžně či převodem.
 5. V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
 6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Kdy nelze reklamovat

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
 • vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
 • vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Máte právo vrátit koupený výrobek během 30 dní ode dne obdržení zásilky.
 • Nemusíte uvádět důvod vrácení, i když budeme velmi rádi za takovou informaci – můžete si být jisti, že ji využijeme při přípravě nabídky a vylepšování fungování obchodu.

Krok za krokem – jak vrátit zboží

 • Vytiskněte a vyplňte formulář vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
 • Zákazník je odpovědný za ztrátu hodnoty vráceného zboží v souladu s platnými právními předpisy. Budeme rádi, bude-li vrácené zboží v originálním balení od výrobce.
 • Vrácené zboží je nutné odeslat na vlastní náklady.
 • Nezapomeňte přiložit originál nebo kopii nákupního dokladu (faktura) a zboží odešlete na adresu:

Michaela Pospíšilová

Řehořova 14

130 00 Praha 3

S POZNÁMKOU „kokonat – VRÁCENÍ“

PAMATUJTE:

 • Nezapomeňte přiložit originál nebo kopii nákupního dokladu (paragon nebo faktura DPH). 
 • Vytiskněte a vyplňte formulář vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
 • Rovnež můžete vyplnit formulář odstoupení od smlouvy a odeslat ho elektronickou formou na e-mail info@kokonat.cz.
 • V případě, že jste na formuláři neuvedli číslo bankovního účtu, bude Vám hodnota objednávky vrácena stejným způsobem, jaký jste použili při objednání zboží. Hodnota objednávky Vám bude vrácena ve lhůtě do 14 dnů, dle platných ustanovení. 
 • Na náklady odeslání zboží k nám se vrácení nevztahuje.
 • Neposílejte nám zásilky na dobírku – nemáme technickou možnost převzít takovou zásilku.
 • K zajištění bezpečného a rychlého doručení zásilky doporučujeme její odeslání kurýrskou službou anebo poštovní cestou doporučeně nebo s potvrzením odeslání zásilky.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ